Över 160 miljoner till sex forskningsprojekt med näringslivet

KK-stiftelsen har beviljat mellan 11 och 14 miljoner kronor vardera till 3 större forskningsprojekt vid Mälardalens högskola, 2 på Karlstads universitet, och 1 på Linnéuniversitetet. Värdet av näringslivets medverkan och lärosätenas egna insatser gör att projekten totalt omfattar 162 miljoner kronor. Genom KK-stiftelsens program Synergi ...

Läs mer...

Comments are closed.