Priset på diesel faller igen

Priset på dieselolja minskar med 1,9 procent till denna veckan. Diesel MKI kostar nu 13 930 kronor per kubikmeter och även eldningsoljan faller i pris.

Eldningsolja kostar nu 12 526 kronor per kubikmeter.
Priset på råolja håller sig fortfarande precis under 90 dollar per fat och har rört sig i spannet 76 till 91 dollar per fat under år 2024.
Opec+ och Ryssland har kommit överens om produktionsbegränsningar för att få upp priset på råolja men stora lager av olja i USA pressar priset.