Oljepriset ligger stilla

Priset på råolja ligger stabilt på nivån 90 dollar per fat efter prisuppgången för två veckor sedan. Analysen säger att priset ska fortsätta uppåt men så sker tydligen inte ändå.

Bakgrunden till prisuppgången var att OPEC+ och Ryssland efter flera månaders försök till slut fick till stånd en produktionsbegränsning, detta för att få upp världsmarknadspriset på råolja. Men nu minskar exporten av råolja från USA och lagren av olja fylls på i landet. Detta kan vara bakgrunden till att prisuppgången avstannade och att priset stabiliserats runt 90 dollar per fat de senaste två veckorna.
I Sverige gick priset på drivmedel ner med 1,4  procent vecka 14 för att i måndags denna veckan stiga med 2,9 procent.  En kubikmeter MKI kostar just nu 14 206 kronor per kubikmeter. Diesel som förbrukas i lantbruket erhåller knappt 4 000 kronor i återbetalning, varför nettopriset för lantbruksdiesel i dag är drygt 10 000 kronor per kubikmeter.
Troligtvis blir det därmed oförändrat pris på drivmedel nästa vecka.
Priset på råolja har pendlat mellan 76 och 90 dollar per fat under år 2024.