Enskilda vägar – Avgörande för livsmedelsförsörjningen

Idag behöver Sverige landsbygdens enskilda vägar för att säkra att det finns mat på bordet och energi till de svenska hemmen. Nio av tio lantbrukare i Sverige bedriver sin verksamhet längs en enskild väg och 90 procent av alla skogstransporter börjar där. 

Men ingen vet hur länge Sverige kan lita på dagens enskilda vägar. Det framkommer i Trafikverket inriktningsunderlag inför kommande infrastrukturproposition. Regeringen behöver i kommande infrastrukturproposition säkerställa den potentiella säkerhetsrisk som finns när det saknas data på dagens, och därmed framtidens, tillstånd för Sveriges största vägnät.
– Matens och energins blodomlopp, enskilda vägar, behöver en årlig hälsoundersökning. Trafikverket måste löpande återkomma med analys över tillståndet för de 7500 mil som idag är den bidragsberättigade delen av enskilda nätet, säger Mikaela Johnsson, LRF vice förbundsordförande och fortsätter.

LRF välkomnar att Trafikverket, till regeringen, föreslår att från 2026 öka myndighetens fokus på eftersatt vägunderhåll. Det är särskilt viktigt för landsbygdens vägar. Enskilda och finmaskiga vägnätet på landsbygden, som på många håll redan är i sämst skick, får inte prioriteras bort igen.
Kostnaden för enskilda vägare kommer att öka. Tyngre fordon, ökad mängd transporter, Natomedlemskapets behov av säkra vägar och allt vanligare extremväder kräver ökade investeringar.
– Trafikverkets förslag på högre anslag till de enskilda vägarna från cirka 15 miljarder till 20 miljarder är en bra början. Men ingen vet om det räcker. Idag tar Sveriges lantbrukare från sina egna resurser, i form av tid och pengar, för att säkerställa att det enskilda vägnätet fungerar. Lantbrukarna står idag för över 30 procent av kostnaderna för Sveriges enskilda vägar, säger Mikaela Johnsson.

Enskilda vägar – Avgörande för livsmedelsförsörjningen

Idag behöver Sverige landsbygdens enskilda vägar för att säkra att det finns mat på bordet och energi till de svenska hemmen. Nio av tio lantbrukare i Sverige bedriver sin verksamhet längs en enskild väg och 90 procent av alla skogstransporter börjar där. 

Men ingen vet hur länge Sverige kan lita på dagens enskilda vägar. Det framkommer i Trafikverket inriktningsunderlag inför kommande infrastrukturproposition. Regeringen behöver i kommande infrastrukturproposition säkerställa den potentiella säkerhetsrisk som finns när det saknas data på dagens, och därmed framtidens, tillstånd för Sveriges största vägnät.
– Matens och energins blodomlopp, enskilda vägar, behöver en årlig hälsoundersökning. Trafikverket måste löpande återkomma med analys över tillståndet för de 7500 mil som idag är den bidragsberättigade delen av enskilda nätet, säger Mikaela Johnsson, LRF vice förbundsordförande och fortsätter.

LRF välkomnar att Trafikverket, till regeringen, föreslår att från 2026 öka myndighetens fokus på eftersatt vägunderhåll. Det är särskilt viktigt för landsbygdens vägar. Enskilda och finmaskiga vägnätet på landsbygden, som på många håll redan är i sämst skick, får inte prioriteras bort igen.
Kostnaden för enskilda vägare kommer att öka. Tyngre fordon, ökad mängd transporter, Natomedlemskapets behov av säkra vägar och allt vanligare extremväder kräver ökade investeringar.
– Trafikverkets förslag på högre anslag till de enskilda vägarna från cirka 15 miljarder till 20 miljarder är en bra början. Men ingen vet om det räcker. Idag tar Sveriges lantbrukare från sina egna resurser, i form av tid och pengar, för att säkerställa att det enskilda vägnätet fungerar. Lantbrukarna står idag för över 30 procent av kostnaderna för Sveriges enskilda vägar, säger Mikaela Johnsson.