LRF på Borgeby fältdagar

LRF arrangerar intressanta seminarier om solceller på åkermark, torka och offentlig upphandling i sin monter på Borgeby Fältdagar. På årets Borgeby fältdagar 28-29 juni fokuserar LRF på frågor som rör torka och vatten, hållbarhet och energi, skog och livsmedel. Besökare kan även lyssna på seminarier …

Läs mer

Med finanskrisen runt hörnet

Det finns många faktorer inom ekonomi och arbetsmarknad som liknar situationen före finanskrisen hösten år 2008. Det menar chefsanalytiker John Jensen på danska AgroMarkets. I en artikel i danska Effektivt Landbrug nämner han den lilla arbetslösheten, den pågående inflationen och den blygsamma tillväxten som exempel. …

Läs mer

Snabbare tillstånd i miljöärenden

Det krävs snabba och förutsägbara tillståndsprocesser för att Sverige ska kunna möta klimatomställningens utmaningar och säkra näringslivets konkurrenskraft. Regeringen har därför fattat beslut om att tillsätta en ny utredning om förkortade och förenklade tillståndsprocesser enligt miljöbalken. Utredningen ska ta ett helhetsgrepp om den svenska miljöprövningen …

Läs mer

Palle Borgström omvald som LRF-ordförande

I dag, tisdag 23 maj, inleddes Lantbrukarnas Riksförbunds högsta beslutande organ, riksförbundsstämman. LRF är Sveriges största företagarorganisation med sina 130 000 medlemmar. På stämman deltar 150 ombud som representerar medlemmarna. Under två dagar kommer ombuden till stämman debattera och besluta viktiga framtidsfrågor inom de gröna …

Läs mer

Rekordutdelning till Lantmännens medlemmar

Lantmännen levererade ett starkt resultat för 2022. Tack vare detta möjliggörs en rekordutdelning om 1 080 miljoner kronor, som nu betalas ut till medlemmarna, svenska lantbrukare. Beslutet om utdelning fattades av föreningsstämman idag. Utdelningen till medlemmarna, som klubbades på Lantmännens föreningsstämma idag, är den högsta i …

Läs mer