Räntan oförändrad i sommar

Räntan oförändrad i sommar

Räntan oförändrad i sommar

Riksbanken ändrar inte styrräntan i juni. Räntan ligger därmed kvar på 3,75 procent. Men om inflationen ligger kvar på nuvarande nivå kan räntan sänkas två eller tre gånger under andra halvan av år 2024.

Det beskedet lämnar Riksbanken i dag. Inflationen har fortsatt att sjunka och är nära målet på 2 procent. Förutsättningarna för en inflation i linje med målet även på lite längre sikt är goda. De långsiktiga inflationsförväntningarna signalerar ett starkt förtroende för målet och löneökningarna är måttliga.

Ny information tyder på att inflationstrycket i stora drag är som förväntat. Styrräntan lämnas oförändrad på 3,75 procent, i linje med prognosen i mars och kommunikationen i den penningpolitiska uppdateringen i maj.

Utvecklingen av inflationen har varit gynnsam sedan slutet av förra året. Inflationen exklusive energipriser har sjunkit till 3 procent och utfallen sedan i höstas har varit lägre än Riksbankens prognoser. Det senaste utfallet för inflationen exklusive energipriser var dock något högre än väntat, vilket illustrerar att det kan komma bakslag när inflationen anpassas till målet. Detta understryker behovet av att styrräntesänkningar sker gradvis.

Mot bakgrund av att inflationen i grunden utvecklas gynnsamt, att konjunkturen bedöms vara något svagare och att kronans växelkurs är något starkare, har prognosen för styrräntan justerats ner något. Förutsatt att inflationsutsikterna står sig kan styrräntan sänkas två eller tre gånger under andra halvåret. Men inflations- och konjunkturutsikterna är osäkra. Det finns risker kopplade till bland annat inflationen i omvärlden, geopolitiska oron, kronans växelkurs och återhämtningen i svensk ekonomi som kan leda till en både högre och lägre styrränta än i prognosen.

Nästa gång Riksbanken tar beslut om styrräntan är den 19 augusti.