LRF missnöjda med Riksbanken

LRF missnöjda med Riksbanken

LRF missnöjda med Riksbanken

Riksbankens borde följt upp sitt beslut i maj med ytterligare en sänkning av styrräntan nu i juli. Det anser LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

– De flesta bedömare menar, som finansministern också påpekade tidigare i veckan, att ”kampen mot inflationen är vunnen”.  Därför hade det varit en positiv signal inför resten av året med ännu en räntesänkning i juni, menar Palle Borgström.
Men på bankerna har man en annan uppfattning. Anders Hansson, privatrådgivare på Sparbanken Skåne, tycker det var bra att räntan lämnades oförändrad.
– De flesta makroekonomiska faktorer talar för att räntan bör lämnas oförändrad just nu, säger han.
Samtidigt är Sparbankens prognos att räntan sänks tre gånger till under andra halvåret i år och slutar på 3,0 procent i december 2024.
– Ekonomin präglas fortsatt av lågkonjunktur och vi vet samtidigt att investeringsbehovet i samhället är stort. I livsmedelsbranschen behövs såväl ökad produktion som omställningsåtgärder för klimatanpassning och fossiloberoende matproduktion fortsätter. Tiden är därför inne för ytterligare en sänkning av styrräntan, säger Palle Borgström förbundsordförande LRF.