Sol och låga elpriser

Sol och låga elpriser

Sol och låga elpriser

Efter en kylig vinter och en vår med varierande väderförhållanden bjuder sommaren på normala vattennivåer i magasinen och stabila bränslepriser. Elpriset förväntas därför hamna runt 40 öre per kWh i snitt, vilket är i linje med förra årets snitt på 41 öre. Det visar elbolaget Bixias prognos för sommaren 2024.

Efter en initialt kall vår följt av högsommarvärme under maj månad indikerar sommarens väderprognoser klassiskt svenskt sommarväder. Juli ser ut att bli något varmare än normalt medan augusti kan bli något kallare och blötare. Samtidigt har gas- och kolpriserna samt priset på utsläppsrätter nu stabiliserats efter vårens stigning.

– Vi kan se fram emot en lugn sommar med låga och stabila elpriser, så länge inga större geopolitiska händelser inträffar. Vattennivåerna är normala, bränslepriserna är under kontroll och det finns inga extrema väderhändelser i sikte som skulle kunna påverka elpriserna markant, säger Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia.

Sommarens elpriser kommer sannolikt hamna ungefär som fjolårets redan låga priser. I juli och augusti ser priset ut att hamna på runt 40 öre, att jämföra med 41 öre förra året. Summerar vi årets första halva har priset i snitt varit 55 öre per kWh att jämföra med fjolårets 80 öre per kWh.

Norra Sverige väntas få ett pris som landar något lägre än systempriset tack vare vattenkraftens påverkan medan södra Sverige hamnar en bit över på grund av en närmare koppling till de tyska priserna.

Så väntas elpriset bli juli till augusti 2024
Systempris              38 öre (41 öre)
SE1                         25 öre (31 öre)
SE2                         25 öre (31 öre)
SE3                         28 öre (37 öre)
SE4                         42 öre (46 öre)
(föregående års pris inom parantes)

Sol och vind avgör elpriset
Europas solkraftsproduktion är fortsatt hög under de soliga sommarmånaderna vilket kan leda till minuspriser under eftermiddagarna. Men hur låga priserna de facto blir avgörs av vindkraften.
– Under ett högtryck blåser det sällan särskilt mycket, vilket ger en näst intill obefintlig vindkraftsproduktion. Det kan faktiskt ge något höjda elpriser, trots den ökade solkraften. Men sannolikt kommer vi fortsätta se negativa elpriser några timmar på eftermiddagen under delar av sommaren, i synnerhet då efterfrågan blir lägre i samband med semesterperioder i norra och södra Europa, säger Johan Sigvardsson.