Marie Kron blir ny rektor för Naturbruksskolan Sötåsen

Med en gedigen erfarenhet från ledarskap inom skolvärlden blir Marie ett viktigt tillskott för Naturbruksförvaltningen.

– Marie kommer in med entreprenörskap, nätverk och relationellt ledarskap som rektor i vår organisation. Jag är övertygad om att hon kommer att bidra till att stärka och vidareutveckla Sötåsens varumärke, säger Bengt Stenhammar, skolchef på Naturbruksförvaltningen.

Marie är 54 år och legitimerad gymnasielärare i biologi, kemi och naturkunskap. Rektorsutbildningen läste hon i Karlstad och hon har även vidareutbildat sig inom elevhälsa för rektorer. Något som breddar hennes elevsyn kring människors olika vägar till lärande, utbildning och framtid.

Marie kommer närmast från Vänergymnasiet där hon ansvarar för yrkesprogrammen Fordon- och transportprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Hon börjar som rektor på Sötåsen 1 augusti och så här säger hon själv om hur hon tänker kring att börja jobba inom förvaltningen:
– Jag känner att jag passar in i er organisation och vill vara delaktig i den fortsatta utvecklingen av Naturbruksförvaltningens och Sötåsens utbildningar och framtid. Rätt tid i livet och på rätt plats, säger Marie Kron.

Naturbruksskolan Sötåsen utanför Töreboda erbjuder Naturbruksprogrammet med inriktning mot lantbruk, djur och trädgård. På skolan finns lantbruksdjur som kor, får och grisar, stora arealer jordbruksmark, anläggningar för grönsaksodling och trädgårdsanläggning och ett djurhus med över 50 arter. Naturbruksskolan Sötåsen är en del av Naturbruksförvaltningen, Västra Götalandsregionen som bedriver utbildning på gymnasie-, vuxen- och yh-nivå samt utvecklingsverksamhet inom naturbruk på flera platser i regionen.