Ny teknik till biogasanläggningen

Tyska ETW Energietechnik uppgraderar biogasuppgraderingsanläggning med effektiv värmepumpsteknik.

ETWs biogasuppgraderingssystem, som används över hela världen, är känt för den lägsta energiförbrukningen av alla uppgraderingsprocesser på marknaden. I tider av stigande energipriser finns det därför mycket betydande fördelar för anläggningsoperatörer som har valt ETW:s biogasuppgraderingssystem.
Till exempel förbrukar en ETW SmartCycle L-anläggning med en biogasuppgraderingskapacitet på 1600 Nm3/h råbiogas cirka 0,15 kWh elektricitet/Nm3. Men tack vare den energioptimerade ETW-anläggningens design genereras mycket lite spillvärme vid en användbar temperaturnivå.

Värmetillförseln ökar produktionskostnaderna
Ofta används den värdefulla biogasen för ytterligare värmeproduktion på plats, vilket minskar biometanproduktiviteten och potentiell vinst.
Värmepump säkerställer högre lönsamhet
För att dessa operatörer ska kunna uppnå högre lönsamhet kan ETW SmartCycle biometananläggning nu utrustas med en värmepump. Detta innebär att med en låg tillkommande elförbrukning kan en betydande mängd nyttig värme kopplas bort vid en temperaturnivå >65°C.
Även ETW Smart Cool LCO2 kondensationsanläggningen kan uppgraderas med en värmepump. I exemplet som beskrivs ovan (med värmepump, se skiss) kan en termisk effekt på upp till 220 kW termisk effekt vid 65°C tillhandahållas, eller till och med upp till 450 kW termisk när den kopplas till CO2-vätskeanläggningen.

Förbättrad energibalans, mer flexibilitet
Elförbrukningen i biogasuppgraderingsanläggningen ökas från cirka  0,15 till cirka 0,17 kWh/Nm3 råbiogas genom att lägga till värmepumpen. Det är fortfarande ungefär hälften jämfört med alternativa uppgraderingstekniker. Genom att lägga till effektiv värmepumpsteknik möjliggör ETW Energietechnik GmbH således många operatörer att uppnå en ännu bättre energibalans med ökad flexibilitet.