Bensin- och dieselförsäljningen i nivå med augusti 2018

I augusti ökade bensinförsäljningen minimalt, med ca 0,4 % och dieselförsäljningen minskade med ca 0,2 % i jämförelse med förra året. Allt enligt preliminär statistik från SPBI. Johan G Andersson VD SPBI ” Intressant att notera att de totala drivmedelsvolymerna är relativt stabila jämfört med ...

Läs mer...

Comments are closed.