Aggressiv V-plog från Sami

Den nya kvalitetsplogen från Sami har tagits fram för att öka effektiviteten och därigenom att minska utgifterna. Den aggressiva skärvinkeln gör att plogen får upp och undan större mängder snö, effektiviteten ökar och bränsleförbrukningen minskar. Den aggressiva vinkeln ger också vikplogen en bättre kasteffekt. Teknisk ...

Läs mer...

Comments are closed.