Weidemann stärker positionen i Sydsverige

Den tyska tillverkaren Weidemann, en aktör inom kompakt- och teleskoplastare, tillkännager en betydande expansion av närvaron i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. Denna strategiska expansion syftar till att stärka marknadspositionen och möjliggöra en ännu bättre service för slutkunderna inom kommun-, park-, industri- och jordbrukssektorerna.

Den nya expansionen av regionen kommer å ena sidan att möjliggöra en bättre service till de befintliga Weidemann-kunder, samtidigt som det blir möjligt att nå en bredare kundbas och adressera fler branscher. Målet för Weidemann är att vara ännu närmare sina kunder och erbjuda skräddarsydda lösningar inom alla affärsområden. Dessa nya återförsäljare kommer också att avsevärt stärka verkstadsnärheten och servicekvaliteten i Sverige.

Weidemann ser fram emot att fortsätta växa och utvecklas tillsammans med de nya högkvalificerade återförsäljarna i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. Markvårdsmaskiner Syd kommer tillsammans med Carl Nilsson i Älmhult och Uråsa Maskinaffär att sköta försäljning och service i området. Öland får en förstärkning genom en auktoriserad servicepartner genom firman Runstens Rep. och Smide, som är välkända och etablerade i området.
– Denna expansion av vår Weidemann-närvaro är ett viktigt steg i den riktning vi önskat, och vi är övertygade om att det kommer att göra oss ännu starkare på marknaden. Att vi genom förstärkningar som denna kommer att nå hela kundsegmentet inom park- och jordbrukssektorn vilket tidigare inte varit möjligt i denna omfattning, säger Pierre Franzén, marknadschef Sverige.