Bränslepriset fortsätter ner

Det blev ännu en vecka med prisfall för bränslen. Dieselolja MK I kostar nu 13 756 kronor per kubikmeter efter ett prisfall på 1 procent denna veckan.

Även eldningsoljan faller i pris och kostar i dag 12 217 kronor per kubikmeter.
Priset för råolja är just nu 91,99 dollar per fat och råoljepriset har rört sig i intervallet 74 till 84 dollar per fat under de senaste tre månaderna.
OPEC + och Ryssland har tecknat ett avtal om att begränsa produktionen av råolja för att få upp priset, men än så länge ser vi ingen effekt av det.