Säkert och effektivt arbete i Vara med Sennebogen 355E

I Vara på Västgötaslätten ligger den helt nyöppnade supermoderna Heljeved Återvinningscentral, som tar emot avfall från privatperoner i Vara kommun. Anläggningen, som drivs av Avfall & Återvinning Skaraborg, omfattar 30 000 m2, dvs ett område stort som fyra fotbollsplaner. Här har man skapat en trafiksäker, hållbar och flexibel återvinningscentral som ska kunna möta behov både i nutid och i framtiden.

 

En enkel och tydlig slinga går genom anläggningen där kunderna kör på en 2-filig, hästskoformade väg, längs vilken ett 20-tal containrar finns för sortering av olika avfall. Anläggningens maskiner kan jobba säkert och ostört på andra sidan containrarna, helt avskillt från kunderna, men ändå i markplan. Att sorterings-ytan är anlagd i ett plan, endast begränsad av målade linjer och containrar, ger inte bara god tillgänglighet, utan gör den även enkel att anpassa efter säsong och behov, med ända upp till 30 containrar för olika fraktioner. Man kan även mycket enkelt göra större layout-förändringar vid framtida ändrade krav.

 

På Heljeved återvinningscentral har man satsat på en mindre typ av avfallscontainrar med BM-fäste, som kunderna enkelt kan fylla från framsidan, där anläggningens personal hjälper till så att sorteringen blir rätt. För att tömma containrarna har man satsat på Sennebogens Telehandler 355E, en multimaskin som är stor och stark som en hjullastare med räckvidd som en teleskoplastare. 355E har dessutom har en höjbar hytt, som ger bästa tänkbara sikt över skopan. Det gör arbetet både säkrare och mer exakt.

– Det var för tre år sedan som jag såg en av OP Systems annonser för 355:an och tyckte den verkade passa oss, berättar Leif Lindqvist som är driftledare för Återvinningscentraler väst.
– Vi hade tidigare teleskoplastare för tömning av containrar m m och de var ju bra när det gällde räckvidd, men problemet var att man inte såg arbetsområdet vid tömning eller t ex vid lastning av bil. Med 355:ans hytt upphissad ser man ner i containern eller lastbilsflaket och det är en stor fördel. Sedan är den ju smidig också och kan vända runt på en femöring. Den är lagom stor helt enkelt.”

 

Förutom att tömma containers, så används 355:an till flera andra arbetsuppgifter, t ex flytta material (returträ, trädgårdskompost m m) och hålla snyggt på området. För detta har man flera olika verktyg till 355 som t ex materialskopa, planerskopa, hydraulisk pallyft och en sweeper.

 

Den första 355:an beställdes 2020 och i dagsläget har Avfall & Återvinning Skaraborg fem stycken Sennebogen Telehandler 355E som säkert och effektivt jobbar med återvinningsarbete på olika avfallscentraler i Skaraborg. Totalt har man 21 anläggningar och handhar hela 13 av Skaraborgs 15 återvinningscentraler och servar på så vis nästan samtliga av länets kommuner.

 

På Heljeved jobbar fyra personer dagligen för att hjälpa folk med återvinningen.
– För oss är det viktigt att vi jobbar med service och att kunderna ska känna sig välkomna. Målet är att sortera ut så mycket som möjligt och därmed minimera restavfallet, det vinner vi alla på i längden, säger Leif Lindqvist.