Regeringen förlänger stödperioden för biogasstöd

Regeringen har i årets höständringsbudget föreslagit ett stöd på 100 miljoner kronor till produktionen av biogas avsedd för biodrivmedel. För att möjliggöra satsningen som ska betalas ut under 2019 har regeringen beslutat om ändring i förordningen om statligt stöd till produktion av biogas. – Regeringen ...

Läs mer...

Comments are closed.