LRF gör starkt resultat 2020 trots pandemi

LRF-koncernen redovisar ett resultat efter skatt på 133 (397) Mkr för 2020. Verksamheten har snabbt kunnat anpassas till situationen som uppkom när pandemin bredde ut sig under våren. Såväl medlemsverksamhet som affärsverksamhet har ställts om till andra former när så varit möjligt. LRF-koncernens verksamhet är ...

Läs mer...

Comments are closed.