Livsmedelsproduktion går före energi

Trots att solceller på åkermark är det i särklass mest lönsamma i dag är intresset från lantbrukarna lite. Endast 15 procent säger att de skulle kunna tänka sig att arrendera ut sin mark till företag som uppför solceller. Något fler, 29 procent skulle uppföra solcellerna ...

Läs mer...

Comments are closed.