Bortglömd energikälla får ökat intresse med dagens energipriser

Att elda med halm i kraftverk är inte vanligt förekommande i Sverige men sker i stor omfattning i Danmark. I Danmark är det endast cirka 400 000 hektar spannmålsarealer per år där halmen inte pressas till animalieproduktionen eller halmeldade kraftverk. Med dagens energipriser hoppas den ...

Läs mer...

Comments are closed.