Tunn film i stället för paneler

Solcellsanläggningar pryder nu många tak, men det är inte alla tak och fasader som kan klara av de tunga solcellsmodulerna. En solfilm kan vara till hjälp här.

Att producera energi med hjälp av solstrålar genom fotovoltaik, till exempel på husets tak, har blivit populärt. Men eftersom solcellsmodule är tunga, passar de inte på alla tak och endast på vissa fasader. I sådana fall kan en ny utveckling vara till hjälp. Organiska solceller i form av en film. De är lätta, flexibla och kan fästas nästan överallt. Tyskland är världsledande inom denna teknologi. Solcellsfilmerna är tunna, flexibla och stabila. Filmen genererar elektricitet, är 2 millimeter tjock, flexibel och stabil, samt 10 gånger lättare än konventionella solcellsmoduler. Den kan monteras nästan överallt, på fasader, tak, silos, vindkraftverk, till och med på glasfönster och tält. Fysikprofessor Karl Leo från TU Dresden är en av de ledande forskarna inom organiska solceller. Han är medgrundare av företaget Heliatek. I en artikel i tyska Agrar Heute beskrivs hur de producerar och monterar 2 miljoner kvadratmeter solfilm varje år. Det Dresden-baserade företaget är världsledande. Bland kunderna finns bland annat Samsung, Eon, logistik- och handelsföretag. Företaget planerar tio nya fabriker för tillverkning av solcellsfilm. Solcellfilmen tillverkas av kolväten. Byggstenarna skapas konstgjort och appliceras på en bärarfilm. Filmen innehåller inga sällsynta jordartsmetaller och inga giftiga ämnen som kadmium och bly. Allt som används för teknologin är i princip obegränsat tillgängligt på jorden. Heliatek skyddar sin teknologi med 450 patent. För närvarande är verkningsgraden för organiska filmer med 8 procent betydligt lägre än för konventionella solcellsmodule, med en verkningsgrad på 20 procent. Heliatek siktar dock på att vara lika effektiv inom några år. Enligt företaget är efterfrågan på filmerna stor. För närvarande är den dock för stor för Heliatek. Företaget levererar därför bara till strategiska kunder. När de nya fabrikerna är på plats kan även privatpersoner och mindre företag som lantbruk kunna köpa de organiska solcellsfilmerna.