Sveaskog och Volvo Lastvagnar i samarbete för mer hållbara timmertransporter

Sveaskog och Volvo Lastvagnar utför tester för att möjliggöra timmertransporter på upp till 90 ton från skog till lastterminal. Med mer last i varje fordon ökas effektiviteten, kostnaderna sänks och koldioxidutsläppen minskas med upp till 20 procent. Så kallade HCT-ekipage (High Capacity Transport) kan vara ...

Läs mer...

Comments are closed.