Specialhjul för lastbilar på åkern

Specialkonstruerat för lantbrukslastbilar med flytförmåga och dragförmåga som främsta styrkor, men även egenskaper så som hastighet och motståndskraft. Tillsammans med FL 633 PERFORMA erbjuder BKT därmed en viktig lösning för dem som fördelar arbetsdagen mellan åkern och vägen. Åker och väg har aldrig varit så ...

Läs mer...

Comments are closed.