Sänk koldioxidskatten på diesel

Det anser Sveriges Åkeriföretag som har svarat på remissen om sänkt energiskatt på bensin och diesel. Det höga dieselpriset i Sverige är ett hot mot näringslivet och svensk konkurrenskraft vilket kräver åtgärder. – Som åkerinäringens branschorganisation står vi bakom förslaget om sänkt energiskatt med 40 ...

Läs mer...

Comments are closed.