Råoljan på väg upp

Priset på råolja fortsatte uppåt förra veckan och nådde då 87 dollar per fat. Motståndsnivån uppåt är 90 dollar per fat. Bryter priset genom den nivån är trenden för råoljan uppåt även på lång sikt.

Det var inte länge sedan råoljan kostade 70 dollar per fat och pristrenden framåt var neråt på både lång och kort sikt. Nu säger den tekniska analysen att råoljan stiger på kort sikt och faller på lång sikt, så länge den inte når över 90 dollar per fat, då blir det stigande även på lång sikt.