Prisfall på olja

Opec spår överproduktion av olja redan från december i år. Bakgrunden är minskad förbrukning runt om i världen. Därmed finns det utrymme för att oljepriset kan falla. De oljeproducerande länderna ligger på en konstant produktion just nu.

Läs mer...

Comments are closed.