Prisfall på dieselolja

Priset på dieselolja faller denna veckan. Ner 2,6 procent och nytt pris för MKI blir därmed 13 992 kronor per kubikmeter. Även eledningsoljan blir billigare denna veckan och kostar just nu 12 449 kronor per kubikmeter.

Priset på diesel- och eldningsolja har stigit konstant sedan vecka ett i år, trots att priset på råolja legat ganska stabilt. I dag kostar råoljan 80:58 dollar per fat och under den senaste månaden har priset rört sig i intervallet 77-83 dollar per fat.