Nu blir världens mest hållbara raffinaderi mer hållbart

År 2024 planerar Preem att upprätta Sveriges största produktionsanläggning för förnybar diesel och biojet. Nu presenteras nya detaljer kring anläggningen, som beräknas bidra till att minska Sveriges utsläpp med över 2,4 miljoner ton koldioxid. I över ett decennium har Preem producerat förnybar diesel och bensin vid raffinaderiet i Göteborg, ...

Läs mer...

Comments are closed.