Möre Maskiner byter ägare

Hans Svensson, ägare och grundare till företaget Möre Maskiner, har nu beslutat sig för att sälja verksamheten.
Från och med i morgon den 1 november 2023 kommer Möre Maskiners verksamhet överlåtas till ett nytt företag med namnet Möre Maskiner AB.

Det överlåtande företaget byter namn till Scan Möre AB.
Hans Svensson kommer även fortsättningsvis vara delaktig genom styrelserepresentation i det nya bolaget.
I den nya ägarkonstellation blir Jörgen Bogren vd.
Möre Maskiner AB kommer att drivas vidare av tre delägare med lång erfarenhet av maskinförsäljning.

Från vänster: Torbjörn Egerhag, Jörgen Bogren, Hans Svensson och Tomas Rapp