Mählers lanserar ny högkastande diagonalplog

Mählers lanserar en ny egenutvecklad högkastande diagonalplog för lastbilar. Den nya plogen går under produktnamnet DPF 3700, även kallad ”fjällplogen”. Den nya plogen har hårdtestats under vintern 19/20 och beräknas gå in i serietillverkning hösten 2020.   Inför vintern 2019/2020 tog Mählers fram fem förseriexemplar av den nya fjällplogen DPF 3700, till slutgiltiga tester för att säkerställa kvalitet och säkerhet. Plogen är avsedd för vägar med stora snömängder och där ...

Läs mer...

Comments are closed.