Laddbara bilar nu 3 % av personbilsflottan

Coronapandemin påverkar försäljningen av nya fordon negativt men beståndet av laddbara fordon ökar stadigt. Ökningen av laddbara fordon har hittills i år varit nästan dubbelt så hög jämfört med motsvarande period 2019, och i juli 2020 uppgick beståndet av laddbara personbilar i Sverige till 3 ...

Läs mer...

Comments are closed.