Kraftig ökning av företag med solceller

Antalet nyinstallerade solceller i Sverige slår rekord, men så är det även när det gäller antal företag som säljer och installerar solceller. Under 2021 köpte elbolaget Nordic Green Energy 986 MWh överskottsel från svenska företag, vilket är en fördubbling från 2020. Enligt Energimyndigheten installerades 26 500 ...