John Deere utökar reservdelsdepån i Sverige

Genom att utöka sitt lager i Stockholm kommer John Deere att säkerställa tillgänglighet och snabb leverans av reserv- och slitdelar i Skandinavien och Estland för lantbruksmaskiner samt för skogsmaskindelar runt om i hela världen.

Att lägga till ytterligare 6 000 kvadratmeter byggnad till det befintliga 15 500 kvadratmeter stora lagret kommer att säkerställa att ännu fler delar kommer att vara direkt tillgängliga i framtiden. Även stora delar kan förvaras säkert inuti och skyddas mot väder och vind.
Särskilt lantbrukare och entreprenörer i Skandinavien och Estland kommer att dra nytta av expansionen. På den växande jordbruksmarknaden kan regionala distributionspartners försörjas utan problem eller förseningar, även under tider av stark efterfrågan under högsäsong.
Skogsmaskinkunder i Australien, Brasilien, USA, Sydafrika, Kanada och Europa kommer också att dra nytta av den nya depån i Stockholm. De globala reservdelsförsörjningskedjorna för skogsskördarna kan utökas ytterligare, särskilt i riktning mot USA. Detta kommer att minska maskinens stilleståndstid till ett minimum.
Genom att investera i ett nytt lager förbereder John Deere sig också för en växande maskinpopulation och för expresslagring och distribution av delar till nästa generations maskiner. Nybygget är också en investering i hållbarhet; den nya hallen kommer att värmas upp av en angränsande förbränningsanläggning som drivs med skogsavfall.
Sammantaget kommer John Deeres expansion av sin svenska reservdelsdepå att ge en överlägsen service, samt ökad produktivitet och produktkvalitet för kunderna.