Föreningen Skånes Maskinstationer invald intressemedlem i LRF

Skånes Maskinstationer är det senaste medlemstillskottet bland LRFs intressemedlemmmar. – Skånes Maskinstationer har en viktig roll i både skånskt lantbruk och för maskintjänster i övrigt i Skåne. De har kunskaper och erfarenheter som LRF Entreprenad kommer att berikas av på samma gång som LRF Entreprenad ...

Läs mer...

Comments are closed.