Exakt placering av grussträngen

Att placera grus längs en vägkant med lastbil är lite knepigt då det är svårt att se från förarhytten. På Forshaga Spridaren har man en utrustning med sensorer som följer asfaltkanten exakt. En stålvals på flaket matar ner lagom mängd grus på ett tvärgående band ...

Läs mer...

Comments are closed.