Drivmedelspriset stiger igen

Efter ett par veckor med prisfall stiger återigen priset på diesel. Denna veckan går diesel MKI upp med knappt 2 procent och nu kostar en kubikmeter 14 004 kronor.

Även priset på eldningsolja stiger och kostar i dag 12 447 kronor per kubikmeter.
Råoljan kostar i dag drygt 84 dollar per fat och har rört sig inom intervallet 76 till 86 dollar per fat sedan årsskiftet.