CNH ökar under tredje kvartalet

CNH Industrial har påverkats av coronakrisen men ökar nu under andra halvan av 2020. Koncernen som redovisar sitt resultat för tredje kvartalet per den 30 september i år följer den prognos som koncernledningen lämnat tidigare i år.  Omsättningen blev 6,5 miljarder dollar och vinsten 156 ...

Läs mer...

Comments are closed.