Bränslepriset stiger svagt

Bränslepriset stiger svagt

Bränslepriset stiger svagt

Priset på dieselolja stiger med 0,8 procent denna veckan. Därmed kostar diesel MKI 13 389 kronor per kubikmeter.

Även priset på eldningsolja stiger och kostar nu 11 997 kronor per kubikmeter.
Priset på råolja är just nu 85:31 dollar per fat och har rört sig i intervallet 76 till 91 dollar per fat sedan årsskiftet.