Bränslepriset faller över 3 %

Det blev ytterligare en vecka med prisfall på bränsle. Diesel MKI minskar i pris med 3,4 procent och kostar nu 12 646 kronor per kubikmeter. Även priset på eldningsolja faller.

Eldningsoljan kostar nu 11 270 kronor per kubikmeter och priset för råolja är nu 79:74 dollar per fat. Priset för råolja har rört sig intervallet 76 till 91 dollar per fat sedan den 1 januari i år.