Bränslepriset faller igen

Priset på drivmedel fortsätter neråt. Dieselolja MKI minskar i pris med 1 procent och kostar nu 13 086 kronor per kubikmeter.

Även eldningsoljan faller i pris och kostar nu 11 687 kronor per kubikmeter.
Priset på råolja är nu cirka 81 dollar per fat och har pendlat inom intervallet 76 till 91 dollar per fat sedan den 1 januari i år.