Antalet efterlysta maskiner ökade med 45 procent

Under 2023 efterlystes 217 entreprenadmaskiner vilket är en ökning med 45 procent jämfört med 2022 då det efterlystes 150 maskiner. Det visar den senaste statistiken från Larmtjänst.

Larmtjänst såg redan under fjärde kvartalet 2022 att antalet efterlysningar av maskiner ökade, en ökning som fortsatt under 2023. Under 2023 efterlystes total 217 maskiner, vilket kan jämföras med 150 maskiner under 2022, en ökning med 45 procent. En förklaring till ökningen är bland annat den stora efterfrågan på maskiner i Europa. Dock är stor del av maskinerna oregistrerade vilket innebär att det finns ett stort mörkertal i statistiken.
– Det finns idag ingen registreringsskyldighet för maskiner som det finns för exempelvis personbilar. Av den anledningen är det svårare att hålla koll på godset och vi vet att det stjäls fler maskiner än det som syns i statistiken som efterlyst, säger utredare Fredrik Lindstedt på Larmtjänst.

På grund av att många maskiner är oregistrerade och saknar registreringsnummer är det ofta svårare att efterlysa en maskin både nationellt och internationellt vid en eventuell stöld. Om maskinen inte finns i efterlysningsregistret försvåras även identifieringsarbetet vid ett eventuellt anträffande. Detta kan vara en av förklaringarna till att så många maskiner inte blir avlysta. Under 2023 anträffades enligt statistiken enbart 29 maskiner vilket innebär att 188 maskiner, 87 procent, fortfarande är borta.

De maskiner som har flest efterlysningar är grävmaskiner (72), hjullastare (61) och kompaktlastare (29).

Under året har det även efterlysts 64 traktorer. Det är ungefär lika många jämfört med samma period 2022 då det efterlystes 70 traktorer. Av de 64 efterlysta traktorerna har enbart 22 st återfunnits under året. Det innebär att 42 st, 66 procent, fortfarande är borta. Det har även efterlysts 31 redskap och annan utrustning under året.

Flest efterlysningar av maskiner gjordes under kvartal två (73 st) och kvartal fyra (63 st). Under kvartal tre gjordes flest efterlysningar av traktorer (26 st). Under kvartal fyra gjordes flest efterlysningar av redskap (16 st).